Twee op de vijf huizenbezitters doet extra aflossing!

Bijna twee op de vijf Nederlandse huizenbezitters hebben tijdens de looptijd van hun hypotheek een extra aflossing gedaan. Meer dan een kwart (27%) van deze groep heeft op jaarbasis zelfs meer dan € 20.000 extra afgelost.
 
Door corona en de dalende consumptie die hiervan het gevolg is, wordt er meer dan ooit gespaard. Opvallend is dat twee op de drie woningbezitters aangeven dat de coronacrisis geen rol heeft gespeeld bij hun afweging om extra af te lossen. Bijna een derde (31%) doet dit om de maandelijkse lasten te verlagen en 25% wil door extra af te lossen de restschuld op de woning verlagen. Daarnaast zegt 22% van de huizenbezitters dat zij hun spaargeld inzetten voor het doen van een extra aflossing, omdat zij hierover vrijwel geen rente ontvangen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder 2.000 Nederlandse woningbezitters.
 
Rekenvoorbeeld
Wanneer bij een voorbeeldhypotheek van €300.000 met een bruto maandlast van € 968, per jaar €10.000 extra wordt afgelost, is na vijf jaar € 50.000 extra afgelost en zijn de maandlasten gedaald met € 176 bruto en netto met € 145. Daarnaast is de hypotheek ook bijna een ton lager dan vijf jaar eerder.
Van de ondervraagde huizenbezitters heeft 11% een hypotheek waarbij er wordt opgebouwd (een bankspaar-, spaar- of beleggingshypotheek), 31% heeft een hypotheek waarbij annuïtair of lineair wordt afgelost; 19% heeft een aflossingsvrije hypotheek en ruim een derde (38%) een combinatie van beide vormen. Iets meer dan een kwart van de huizenbezitters heeft nooit overwogen een extra aflossing te doen, terwijl dit voor 36 % wél geldt.
Bijna de helft van de ondervraagden die extra afgelost hebben, kiest er dan ook voor minder dan 10% af te lossen. Opvallend is dat als het mogelijk was dit boetevrij te doen, 22 % van wél méér dan 10 procent willen aflossen. Normaliter is bij meer aflossen boetrente verschuldigd.

Geld vast in stenen
“Belangrijk is alléén af te lossen als je (spaar)geld over hebt en dit niet binnen afzienbare tijd wil inzetten voor een ander doel”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Want als je eenmaal hebt afgelost, zit je geld ‘vast in stenen’. Ook is het belangrijk een goede afweging te maken wat een extra aflossing doet met je belastbare inkomen, aangezien dit effect zal hebben op de hypotheekrenteaftrek en inkomstenbelasting.”
In het eerste kwartaal van dit jaar is het totaal aantal hypotheekaanvragen ongeveer gelijk gebleven. Maar het aantal hypotheken voor de aankoop van een woning nam af, terwijl het aantal oversluitingen steeg.