Groen licht voor bouw van 45.000 nieuwe woningen

Met geld van het kabinet kunnen de komende tijd nog eens bijna 45.000 woningen worden gebouwd. De Tweede Kamer meld dat het gaat om dertig projecten, verspreid over het hele land, die zijn goedgekeurd door een speciale commissie.
Het geld komt uit een pot van 1 miljard euro, die het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2019 voor dit doel had bestemd. Gemeenten kunnen hierop een beroep doen om de bouw van nieuwe woningen te versnellen.

'Betaalbare woningen'
Voor de nu aangekondigde 45.000 woningen reserveert Ollongren 266 miljoen euro. Gemeenten en provincies leggen zelf nog eens 340 miljoen euro bij. Twee derde van de woningen is bedoeld voor de sociale huursector, de midden huur en de categorie 'betaalbare koopwoningen'. Verder worden 1100 tijdelijke woningen gebouwd. Ook hebben veel projecten speciale aandacht voor onder anderen starters en studenten.
In Nederland is een groot tekort aan woningen. Doelstelling van het kabinet is dat er tot 2030 zo'n 900.000 bij komen.